ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรสาร : 02-502-6875

แจ้งเรื่องร้องเรียนใหม่ : โทร.สายด่วน 1206

ติดตามเรื่องร้องเรียนที่เคยแจ้งไว้แล้ว : โทร. 02-502-6670-80 ต่อ 1904 - 1907

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : โทร. 02-502-6670-80 ต่อ 1103, 1121

แผนที่ติดต่อ


ติดต่อพื้นที่เขต

สำนักงานพื้นที่เขต


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter