เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
(Department Chief Information Officer : DCIO)

 

นายเอกชัย เกษมสุขธวัช 

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : akkchai.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter