สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
18 กันยายน 2566 17

 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. จัดสัมมนาขับเคลื่อนแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในภาครัฐ ปี 2566 เพื่อยกระดับค่า CPI

14 กันยายน 2566


ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เป้าหมาย 4 จุด ในจ.นครปฐม

13 กันยายน 2566


สำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครั้งที่ 3/2566 ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ปี 2567

12 กันยายน 2566


สำนักงาน ป.ป.ท. อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมพื้นที่ กทม. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในชุมชน

06 กันยายน 2566


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 “แสดงพลังต้านโกง ร่วมตรวจสอบคอร์รัปชัน

06 กันยายน 2566


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter