โครงการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
14 พฤศจิกายน 2561 8218

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
เรื่อง โครงการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
ภายใต้หัวข้อ “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต /pacc_2015/uploads/files/PR%202018/11%20year.pdf

ใบสมัคร ประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน ๑๗ ปี) /pacc_2015/uploads/files/PR%202018/0117.doc
ใบสมัคร ประเภทนักศึกษา (อายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี) /pacc_2015/uploads/files/PR%202018/0218.doc
ใบสมัคร ประเภทประชาชนทั่วไป (อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป) /pacc_2015/uploads/files/PR%202018/0325.doc

โปสเตอร์ โครงการฯ /pacc_2015/uploads/files/PR%202018/AW_poem_PACC%202_NON%20logo.pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. นำร่องแนวทางการยกระดับการส่งเสริมภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน (Pilot Project) ผนึกกำลังป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกันอย่างเป็นระบบ

13 มิถุนายน 2567


การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาการทำธุรกิจถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเพื่อเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

12 มิถุนายน 2567


เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงานวันชาติแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (The National Day of the Russian Federation)

12 มิถุนายน 2567


การประชุมผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 6/2567

10 มิถุนายน 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2567

07 มิถุนายน 2567


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter