โครงการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
14 พฤศจิกายน 2561 7905

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
เรื่อง โครงการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
ภายใต้หัวข้อ “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต /pacc_2015/uploads/files/PR%202018/11%20year.pdf

ใบสมัคร ประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน ๑๗ ปี) /pacc_2015/uploads/files/PR%202018/0117.doc
ใบสมัคร ประเภทนักศึกษา (อายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี) /pacc_2015/uploads/files/PR%202018/0218.doc
ใบสมัคร ประเภทประชาชนทั่วไป (อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป) /pacc_2015/uploads/files/PR%202018/0325.doc

โปสเตอร์ โครงการฯ /pacc_2015/uploads/files/PR%202018/AW_poem_PACC%202_NON%20logo.pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (สปท. ป.ป.ท.) ครั้งที่ 2/2566

29 พฤศจิกายน 2566


สำนักงาน ป.ป.ท. ชี้แจงแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต “จัดทำคู่มือฯ ป้องกันและสกัดกั้นการทุจริต” ประจำปี 2567

28 พฤศจิกายน 2566


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง ช่อง 7 HD ก้าวสู่ปีที่ 57

27 พฤศจิกายน 2566


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 พฤศจิกายน 2566


เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรับจเร กอ.รมน. และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ

23 พฤศจิกายน 2566


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter