สำนักงาน ป.ป.ท. นำเสนอความก้าวหน้าการบูรณาการฐานข้อมูล พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต
21 กรกฎาคม 2563 1176

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. นำร่องแนวทางการยกระดับการส่งเสริมภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน (Pilot Project) ผนึกกำลังป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกันอย่างเป็นระบบ

13 มิถุนายน 2567


การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาการทำธุรกิจถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเพื่อเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

12 มิถุนายน 2567


เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมงานวันชาติแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (The National Day of the Russian Federation)

12 มิถุนายน 2567


การประชุมผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 6/2567

10 มิถุนายน 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2567

07 มิถุนายน 2567


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter