การกำหนดแบบบรรยายลักษณะงานประจำตำแหน่งในสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 1
09 ตุลาคม 2562 5080

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. 

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

2. กองกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร

3. กองบริหารคดี ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน

4. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 - 5 ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน

5. กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

6. กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน

7. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 - 9 ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน

9. สำนักงานเลขาธิการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน ป.ป.ท.

04 ธันวาคม 2566


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี 2566

30 พฤศจิกายน 2566


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของสำนักงานเลขาธิการ

17 พฤศจิกายน 2566


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี 2566

13 พฤศจิกายน 2566


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สลธ.

03 พฤศจิกายน 2566


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter