การกำหนดแบบบรรยายลักษณะงานประจำตำแหน่งในสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม
24 พฤศจิกายน 2563 1249

การกำหนดแบบบรรยายลักษณะงานประจำตำแหน่งในสำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มเติม

 
1. ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดแบบบรรยายลักษณะงานประจำตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มเติม
 
2. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ
 
2.1) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
2.2) ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม
 
2.3) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 
2.4) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
2.5) ตำแหน่ง นิติกร
 
2.6) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
 
2.7) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 
2.8) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
 
2.9) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 
2.10) ตำแหน่ง นักวิเทศน์สัมพันธ์
 
2.11) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
2.12) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
2.13) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

24 เมษายน 2567


แผนการพัฒนาบุคลากร สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 เมษายน 2567


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหารของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

04 เมษายน 2567


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การรับสมัครคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 มีนาคม 2567


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

14 มีนาคม 2567


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter