การกำหนดแบบบรรยายลักษณะงานประจำตำแหน่งในสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม
24 พฤศจิกายน 2563 1071

การกำหนดแบบบรรยายลักษณะงานประจำตำแหน่งในสำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มเติม

 
1. ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดแบบบรรยายลักษณะงานประจำตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มเติม
 
2. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ
 
2.1) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
2.2) ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม
 
2.3) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 
2.4) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
2.5) ตำแหน่ง นิติกร
 
2.6) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
 
2.7) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 
2.8) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
 
2.9) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 
2.10) ตำแหน่ง นักวิเทศน์สัมพันธ์
 
2.11) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
2.12) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
2.13) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของสำนักงานเลขาธิการ

17 พฤศจิกายน 2566


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี 2566

13 พฤศจิกายน 2566


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สลธ.

03 พฤศจิกายน 2566


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

02 พฤศจิกายน 2566


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

22 กันยายน 2566


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter