สื่อเอกสารเผยแพร่


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

2022-01-04 3748

 

  1. จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด วันที่ลงประกาศ 8 กันยายน 2564
  2. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ วันที่ลงประกาศ 8 กันยายน 2564
  3. เช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง วันที่ลงประกาศ 10 กันยายน 2564
  4. เช่าพื้นที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ท. วันที่ลงประกาศ 20 กันยายน 2564
  5. เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 28 เครื่อง (ระยะเวลา 10 เดือน) วันที่ลงประกาศ 5 ตุลาคม 2564
  6. เช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน, เช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 9 คัน วันที่ลงประกาศ 12 พฤศจิกายน 2564
  7. จ้างเหมาดำเนินการจัดทำและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ วันที่ลงประกาศ 27 ธันวาคม 2564

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter