สื่อเอกสารเผยแพร่


เอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

2015-03-18 23145

 

 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2566
  รายละเอียด

 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2556
  รายละเอียด

 3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2559
  รายละเอียด

 4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด

 5. แผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด

 6. แผนผัง/ขั้นตอน การรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan)
  รายละเอียด

 7. คู่มือระบบ PACC EOffice
  การเข้าสู่ระบบ/เปลี่ยนรหัสผ่าน
  เอกสารดาวน์โหลด

  การจองรถยนต์
  เอกสารดาวน์โหลด

  การจองห้องประชุม
  เอกสารดาวน์โหลด

  การแจ้งปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เอกสารดาวน์โหลด

  กระบวนงานแจ้งปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Flow chart

  ระบบสมุดโทรศัพท์
  ดาวน์โหลดคู่มือ

 8. การเข้าระบบ VPN สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  คู่มือวิธีตั้งค่าการเข้าสู่ระบบและวิธีการใช้งาน
  ดาวน์โหลดคู่มือ

 9. การเข้าใช้โปรแกรม ทร14 สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  คู่มือการติดตั้งโปรแกรม ทร14
  ดาวน์โหลดคู่มือ

  คู่มือการติดตั้ง License สำหรับโปรแกรม ทร14
  ดาวน์โหลดคู่มือ

  * ไฟล์ติดตั้งระบบ ทร.14 AMI
  ไฟล์ติดตั้ง AMI
  ดาวน์โหลดfile

  ไฟล์ Update AMI
  ดาวน์โหลดfile

 10. แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  แบบฟอร์มสมัครใช้ระบบ VPN สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มสำหรับขอ USER DXC สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มสำหรับขอใช้ระบบ E-Office และ E-MAIL PACC สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  ใบสมัครใช้งานระบบ ทร.14 สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 11. โปรแกรม TeamViewer และคู่มือการติดตั้งใช้งาน

  ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer

  คู่มือการติดตั้ง TeamViewer

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter