สื่อเอกสารเผยแพร่


แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

2015-03-18 23673

 

  แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
 1. แบบ ปจ. 1
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 2. แบบ ปจ. 2-1
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 3. แบบ ปจ. 2-2
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 4. แบบ ปจ. 3
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 5. แบบ ปพ. 1-1
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 6. แบบ ปพ. 1-2
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 7. แบบ ปพ. 2-1
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 8. แบบ ปพ. 2-2
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 9. แบบ ปพ. 2-3
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 10. แบบ ปพ. 3-1
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 11. แบบ ปพ. 3-2
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 12. แบบ ปพ. 3-3
  ดาวน์โหลดเอกสาร

  แบบฟอร์มอื่นๆ สำหรับพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
 1. แบบ จ. 1 รับรองคุณสมบัติการขอรับการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 2. แบบ จ. 2 ประเมินคุณสมบัติบุคคล เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 3. แบบ พ.1 รับรองพนักงาน ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 4. แบบ พ. 2 รับรองประวัติพนักงาน ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 5. แบบ พ. 2-1 รับรองตำแหน่งพนักงาน ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 6. แบบ พ. 3 รับรองคุณสมบัติ ความสามารถ
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 7. แบบรับรองตรวจสภาพจิต
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 8. แบบคำร้องขอรับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงาน ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 9. แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 10. แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงาน ป.ป.ท. ประเภทวิชาการ สายงานสืบสวนสอบสวน/สายงานอื่น
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 11. แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงาน ป.ป.ท. ประเภทวิชาการ สายงานนิติกร
  ดาวน์โหลดเอกสาร


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter