สื่อเอกสารเผยแพร่


ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

2012-01-26 19121

 

 

 1. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   
 2. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
   
 3. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด้านการบริหารงานบุคคล)
   
 4. การรับรองแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   
 5. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย)
   
 6. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2566
   
 7. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   
 8. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน ป.ป.ท.
   
 9. แผนที่ความเสี่ยงการทุจริต การใช้งบประมาณหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นที่ (Area Base) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 10. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (word)
   
 11. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 12. คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 13. สรุปผล การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 14. แบบฟอร์มการรายงาน (Word)
   
 15. คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
   
 16. คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (แบบฟอร์ม)
   
 17. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 18. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 19. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter