สื่อเอกสารเผยแพร่


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

2012-01-26 10374

 

 

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี พ.ศ. 2566
   
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี พ.ศ. 2566
   
 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   
 4. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   
 5. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   
 6. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   
 7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2566
   
 8. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน ปี 2565
   
 9. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
 10. รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
 11. สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2564
   
 13. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
   
 14. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี 2564
   
 15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
   
 16. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2563
   
 17. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
   

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter